Lista korisnika ABBYY FlexiCapturea i ABBYY Recognition Servera

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Hrvatska banka za obnovu i razvitak Hrvatski sabor Sveučilište u Zadru OTP Leasing Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Vlada Republike Hrvatske Atlantic grupa Ministarstvo pravosuđa Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Ministarstvo turizma Ministarstvo financija – carinska…