Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatski sabor

Sveučilište u Zadru

OTP Leasing

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Vlada Republike Hrvatske

Atlantic grupa

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Ministarstvo turizma

Ministarstvo financija – carinska uprava

Ministarstvo unutarnjih poslova

Rudarsko geološko naftni fakultet

Sveučilište Sjever

Varkom

Sunce Koncern

Nautilus informatika

Tehnički fakultet u Rijeci

Staroslavenski institut

Veleučilište u Rijeci

Eurodata

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Medicinski fakultet Sarajevo

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Računari BIH

Elektroprivreda BIH

BH Telecom

Euroherc osiguranje

Građevinski fakultet Rijeka