SketchUp Pro 2016 – Novosti

SketchUp Pro 2016   Trimble Connect Trimble Connect je noviji način za pohranu, sinkronizaciju, pozivanje, dijeljenje projekata te za suradnju na projektima. Nakon prijave možete uploadati datoteke u .skp, .pdf, .dxf ili .ifc formatima. Ako već imate račun za 3D Warehouse ili Extension Warehouse, najbolje bi bilo da koristite istu prijavu prilikom kreiranja Trimble Connect…