V-Ray Proxy

Upravlja memorijom za zapisivanje scena i eficijentno renderira veću količinu geometrije, za povišenje detalja i kompleksnosti scene. V-Ray Proxy objekti se dinamički učitavaju i brišu u stvarnom vremenu renderiranja, što značajno štedi radnu memoriju.