Za ovaj projekt projektirana je jednostavna zgrada. Postupak projektiranja podijeljen je u 6 dijelova. Tako možemo CAD korisnicima prikazati jednostavan rad i uštedu vremena sa ARCHline.XP-om. Kreirali smo mnoge filmove i povezali sa ovom datotekom, da bi prikazali postupak rada.

1. dio – Kreiranje planova
2. dio – Izmjena planova
3. dio – Kreiranje presjeka i pogleda
4. dio – Kreiranje iskaznih lista
5. dio – Izgled plana
6. dio – Sažetak

Kreiranje planova

Podzadatak
CAD (h)
ARCHLine.XP (h)
Nacrtaj tlocrt 180 minuta 90 minuta
Nacrtaj 1. kat 5 minuta 1 minuta
Nacrtaj 2. kat X 5 minuta
Nacrtaj krov 120 minuta 30 minuta
Nacrtaj podkat 90 minuta 60 minuta
Ploča u prvom katu X 1 minuta
Ploča u podkatu X 1 minuta
Ploče na 1. katu X 1 minuta
Ploče na 2. katu X 1 minuta
Otvor u stropu za stepenice X 1 minuta
Ukupno (min) 395 minuta 191 minuta
Ukupno (h) 6 h 35 minuta 3 h 11 minuta

ARCHline.XP video: Kreiranje tlocrta
Otvori u stropu za stubišta

CAD Video: Kreiranje tlocrta

Tlocrt je kreiran vrlo brzo i nije veliki izazov u ARCHLine.XP. Upotreba nije komplicirana, tako da se ovaj projekt može brže nacrtati i garantirana vam je ušteda vremena. (vidi video)

Prvo smo kreirali tlocrt, zidovi će biti postavljeni i spremljeni u ”Set” datoteci. Spremljeni predefinirani zidovi uvijek se ponovno mogu koristiti, a aktiviraju se klikom u set izborniku.

U CAD programu nije lako nacrtati tlocrt jer se crta samo u 2D-u. Crtamo zid sa linijama i kreiramo zid po zid. Na kraju se ti zidovi rastavljaju na spojevima te se linije spajaju.

Nakon što je podkat spreman, kreirat ćemo novi kat sa postavkama za kat, tada uključimo tlocrt na vidljivljivost tako da možemo crtati zidove. U ovoj opciji možemo provjeriti ako ima kakvih pogrešaka.

Prvi kat ćemo kopirati (sa ”Copy-Button” u postavkama za kat) na drugi kat, tada možemo obrađivati opcije za zidove ili vrata.

Izmjena plana

Podzadaci
CAD (h)
ARCHLine.XP (h)
Obrađivanje 10 vratiju 45 minuta 5 minuta
Obrađivanje 10 prozora 45 minuta 5 minuta
Obrađivanje zidova 60 minuta 20 minuta
Obrađivanje stuba 60 minuta 5 minuta
Kreiranje novih soba 120 minuta 30 minuta
Dimenzioniranje tlocrta 135 minuta 10 minuta
Obrađivanje zidnih šrafura 90 minuta 30 minuta
Ukupno (min) 555 minuta 105 minuta
Ukupno (h) 9 h 25 minuta 1 h 45 minuta

ARCHLine.XP video: Obrađivanje zidnih šrafura
Kotiranje prozora i vrata
Kreiranje zidnih šrafura

CAD Video: Kotiranje 1
Kotiranje 2
Kotiranje s slojevima

U ovom projektu, da budemo brži, upotrebili smo funkciju za automatsko kotiranje.
U CAD-u kotiramo zid po zid. (vidi video Kotiranje 1-3)

ARCHline.XP upotrebljava ovaj format kotiranja.

U ARCHLine.XP nam treba samo 10 minuta za kotiranje a u CAD-u 135 minuta.

CAD upotrebljava ovaj format kotiranja.

Obrađivanje prozora:

Za obrađivanje ili pomicanje prozora u ARCHLine.XP samo kliknemo na određeni prozor gdje nam se otvaraju mogućnosti za pomicanje ili obrađivanje bilo što na prozoru.

Zid se isto tako zatvara kad ga pomaknemo drugu stranu. Kotiranje će se automatski izmijeniti.

U CAD-u prozori i vrata kreirani sa linijama i lukovima. Isto tako kad ih pomičemo trebamo rastaviti linije zida i rastegnuti. To je jako komplicirano kada trebate izmjeniti 15 vrata.

Ako kreiramo novu sobu u postojećem tlocrtu, dimenzije sobe će se automatski izmijeniti.

Kreiranje presjeka A

Podzadaci
CAD (h)
ARCHLine.XP (h)
Kreiranje presjeka A X 5 minuta
Kreiranje presjeka B X 5 minuta
Kreiranje pogleda presjeka A 175 minuta 5 minuta
Kreiranje pogleda presjeka B 140 minuta 5 minuta
Pogled sprijeda (frontalni) 205 minuta 5 minuta
Pogled slijeva 120 minuta 5 minuta
Perspektiva / Renderiranje X 5 minuta
Ukupno (min) 640 minuta 35 minuta
Ukupno (h) 10 h 40 minuta 35 minuta

ARCHLine.XP video: Kreiranje presjeka A
Kreiranje presjeka B
Kreiranje perspektive i renderiranje

Kreiranje bilo kakvih perspektiva ili presjeka je veoma lako u ARCHLine.XP-u, jedina stvar koju treba napraviti za kreiranje isječka građevine je odrediti stranu koju želite vidjeti u perspektivi. Više o tome vam je prikazano u video gore.

U CAD-u je moguće kreirati pogled, ali samo s lijeve, desne, zadnje ili sprednje strane građevine. Perspektivu nije moguće kreirati.

Kreiranje iskaznih lista

Podzadaci
CAD (h)
ARCHLine.XP (h)
Iskazna lista vratiju X 5 minuta
Iskazna lista prozora X 5 minuta
Usklađena Iskazna lista X 5 minuta
Iskazna lista zida X 5 minuta
Iskazna lista ploča (strop, pod) X 5 minuta
Ukupno (min) X 25 minuta
Ukupno (h) X 25 minuta

ARCHLine.XP video: Kreiranje iskaznih lista

U iskaznim listama izlistat će se sve što je nacrtano u projektu.
U iskazu se nalaze informacije o materijalu, vrijednosti dužina, širina, visina, m2 i m3.

Za vrata i prozore sadrži i raspored brojeva i opis.

Kompletni iskaz projekta Iskazna lista zida
Iskazna lista podataka o prostorijama Iskazna lista vratiju

Plan – izgled ispisa (Layouts)

Podzadaci
CAD (h)
ARCHLine.XP (h)
Kreiranje izgleda ispisa (layout) 45 minuta 10 minuta
Obrađivanje izgleda ispisa (layout) 20 minuta 10 minuta
Ukupno (min) 65 minuta 20 minuta
Ukupno (h) 1 h 5 minuta 20 minuta

ARCHLine.XP video: Kreiranje izgleda ispisa

Sažetak – Ukupna izmjera vremena

Podzadaci
CAD (h)
ARCHLine.XP (h)
1. dio 395 minuta 191 minuta
2. dio 555 minuta 105 minuta
3. dio 640 minuta 35 minuta
4. dio X 25 minuta
5. dio 65 minuta 20 minuta
Ukupno (min) 1655 minuta 375 minuta
Ukupno (h) 27 sati 35 minuta 6 sati 15 minuta

U sažetku možete vidjeti da bi ARCHLine.XP bio bolji za tvrtke jer iznimno štedi na vremenu.
Isto tako tehničar koji crta kreira ovo sa CAD-om u 3 1/2 radnih dana a u ARCHLine.XP 3/4 radnog dana, to je ušteda na vremenu od oko 80%.

Projektima možete pristupiti preko ovih linkova:

ARCHLine.XP: Plan
CAD: Plan

Ukoliko vam se ne pokazuju ispravno gornji filmovi potrebno je instalirati slijedeći kodek: Kodek