Nova verzija ArCon Moj dom 10 Premium, popularnog 3D programa za dizajn vlastite kuće, stana ili interijera, donosi proširenje 3D alata za više konstrukcijske slobode i značajno poboljšani i ubrzani 3D prikaz.

Od sada možete unašati do dvije nezavisne građevine u jednom projektu ili crtati kat koji ima različite nivoe poda. Proširen je izbor krovišta i krovnih kućica te je dodana opcija za unos široke palete krovnih prozora i solarnih kolektora, kao i asistent za unos balkona. Dodana je opcija za generiranje presjeka vaše zgrade kao i mogućnost interaktivnog pomaka linije presjeka u 3D prikazu.

Novim dizajnerom ploča možete generirati vlastite 3D objekte, a pri vlastitim kreacijama pomoći će vam i značajno proširen katalog tekstura i 3D objekata. Dizajnerski 3D prikaz možete značajno poboljšati tako da koristite 3D osobine vaše grafičke kartice, što vam povećava brzinu i kvalitetu 3D prikaza (npr. prikaz sjena u realnom vremenu).

Alatima za parametarsko konstruiranje prostorija, editiranje zidova, mijenjanje i prijenos karakteristika označenih elemenata, pomicanje dijela tlocrta i klasična Windows copy/paste funkcija značajno će Vam ubrzati postupak unosa elemenata vaše građevine.

 

Neke nove osobine u ArConu Moj dom 10 Premium:

 

Zgrade, katovi, virtualni zidovi
ArCon Moj dom 10 Premium ima ograničen maksimalan broj od četiri kata po jednoj zgradi. U jednom projektu možete imati dvije nezavisne zgrade (prijašnje verzije ArCona Moj dom imaju podršku samo za jednu zgradu). Uz pomoć virtualnih zidova i novih zgrada moguće je napraviti katove različitih nivoa, crtati dvojne kuće ili do dvije nezavisne građevine u jednom projektu.

Presjeci i pogledi
U konstrukcijskom prikazu može se definirati neograničen broj horizontalnih, vertikalnih i dijagonalnih presjeka. Svaka izmjena u tlocrtu automatski se preslikava u presjeke i poglede, čime je omogućena potpuna kontrola nad projektom i lakše izbjegavanje grešaka. Presjeci kreirani u konstrukcijskom prikazu mogu biti vidljivi i u dizajnerskom, time je ostvaren jednostavan pogled u unutrašnjost zgrade. Liniju presjeka možete interaktivno pomicati u 3D prikazu.

Krovne kućice, prozori, kolektori
Podržano je 3 dodatnih vrsta krovnih kućica (trapezne, višestrešne i bačvaste), ugradnja krovnih prozora: generičkih i VELUX.

Dizajner ploča
ArCon-ov alat dizajner ploča omoguća korisniku kreiranje poligonalnih trodimenzionalnih elemenata za razne svrhe: zaobljene pregradne ploče, oblikovanje pojedinih elemenata namještaja, fasadne elemente… Proizvoljne, poligonalne plohe mogu se konstruirati u 2D pogledu odozgo. Pomoćni elementi (linije, kružnice, elipse) kao i različiti oblici konture (pravokutni, kružni, zaobljeni) pomažu kod konstruiranja kompleksne geometrije. Unosom donjeg nivoa, visine i s mogućnošću definiranja bočnog nagiba nastaje 3D tijelo koje možete proizvoljno teksturirati. Svakom objektu pojedinačno može se dodijeliti karakteristika “Kontura” ili “Otvor”. Kombiniranjem, rotiranjem, skaliranjem i kopiranjem korisnik na jednostavan način može generirati željeni 3D objekt.

Modul za konstruiranje prostorija
Generiranje tlocrta definiranjem pojedinačnih prostorija (pravokutnih, L oblika, T oblika, trapeznog i poligonalnog oblika), koje se pomoću funkcije Vuci & Ispusti i funkcije hvatanja postavljaju jedna na drugu. Vanjski i unutarnji zidovi kreiraju se automatski. Naknadno mijenjanje prostorija je također sastavni dio ovog modula.

Pomicanje dijela tlocrta u konstrukcijskom prikazu
Označiti se mogu kompletna područja tlocrta te interaktivno ili numerički pomicati. Prozori i vrata pomiču se automatski s zidovima. Stupovi, dimnjaci itd. također se automatski pomiču, ako su označeni.

Balkoni
Mogućnost kreiranja automatskih balkona unosom tlocrta kao pravokutnika ili poligona.

Mijenjanje/Prijenos karakteristika za označene elemente:
npr. odabrane karakteristike prozora (visina parapeta, teksture, itd.) možete prenijeti na druge prozore (označene mišem, po prostoriji, po katu, po zgradi).

Proizvoljno definiranje mjera tekstura
(veličina, ishodište, smjer) na zidovima, podovima, stropovima, prozorima, vratima, pločama, krovištima, dimnjacima i stupovima.

Označavanje objekata unutarnjeg uređenja u konstrukcijskom prikazu
Objekte unutarnjeg uređenja može se označiti, mijenjati i pomicati (također pomoću pomicanja područja).

Dodatni 3D prozor u konstrukcijskom prikazu
Proizvoljna pozicija, za istovremeni 3D prikaz kod tlocrtnog unosa konstrukcijskih elemenata.

Asistent za tlocrte
Za kreiranje standardnih tlocrta.

Povećanje brzine u dizajnerskom 3D prikazu
Šetnja kroz zgradu u realnom vremenu. Povećanje brzine razgledavanja, promjene pozicije promatrača i pomicanje objekata do 20 puta u usporedbi s prijašnjom verzijom (uz korištenje 3D akceleracijskih mogućnosti grafičkih kartica preko DirectX sustava). Prikaz sjene tijekom kretanja kroz prostor.

Pipeta za teksture i materijale
Za jednostavan prijenos korištenih tekstura i/ili materijala s “jednog mjesta na drugo”.

Unos prozora
krovnih prozora i vrata u dizajnerskom prikazu, grafički interaktivno.

Mogućnost mijenjanja konstrukcijskih elemenata u dizajnerskom prikazu
Elemente konstrukcijskog prikaza (prozore, stubišta, ploče, stupove, dimnjake) moguće je interaktivno pomicati u dizajnerskom prikazu.

Prikaz kod učitavanja projekata
Kod učitavanja projekata može se već u dijalogu za otvaranje datoteke projekt promatrati u tlocrtu i 3D prikazu. Prikaz podataka o projektu (projektant, investitora i sl.) je također moguć.

Dopunjena kolekcija elemenata za dizajnersku obradu
Nove teksture, objekti i pozadinske slike.

Pojednostavljen i ubrzan rad

  • Editiranje zidova, npr. razdvajanje, produljivanje, rezanje
  • Bolja iskorištenost kotačića miša, npr. zumiranje
  • Upotreba funkcija Izreži, Kopiraj i Zalijepi (Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V) za elemente koji se mogu označiti u konstrukcijskom prikazu, što omogućuje kopiranje dijelova između dva otvorena ArCon projekta
  • Novi tipovi pomoćnih linija (zaobljeni, elipsasti, pravokutni)
  • Mjerna linija za privremeno mjerenje u konstrukcijskom prikazu
  • Pregled kota elemenata kod unosa: kod kreiranja zidova, parapeta/nadvoja, prozora, vrata i zidnih otvora
  • Nova varijanta unosa za zaobljene zidove, luk tangentno na zid
  • Postavljanje prozora i vrata preko više segmenata zida (npr. prozor u zaobljenom zidu)