ArCon Hr Pro omogućit će vam brzu postavu zidova zgrade, smještanje prozora i vrata i polaganje slobodne konstrukcije krova, pri čemu definirate nagibe krovnih ploha, dužinu strehe, visine nadozida… Pomoću programa ArCon Krovna obloga koji je proizvod naše tvrtke lako ćete proračunati količinu krovnog pokrova krovišta projektiranog u ArConu kao i sve troškove vezane uz polaganje krovnog pokrova.

Kroviste
Kroviste1