Slijedi opremanje unutrašnjosti kuće s tapetama, pločicama, parketom,… Na raspolaganju nam stoji opširan katalog formi, desena i materijala.