Oblikujmo sad vanjštinu kuće, te zbog toga prijeđimo u dizajnerski prikaz. Postavimo fasadu odabirom žbuke i boje. Odaberemo vrstu, oblik i boju krovnog pokrova.