Na redu je krovište. Editor krovišta generira željeni oblik krova na odabranom području odabrane etaže. Automatski generirano krovište usklađujemo prema našoj zamisli.