Prema potrebi dodajemo nove katove koji mogu preuzeti odabrane karakteristike prijašnjeg kata (prozore, visinu,…). Za povezivanje katova odaberemo željeno stubište. Prema želji kotiramo i opisujemo nacrt.