Edukacijske licence za ABBYY Desktop proizvode odobravamo školama, fakultetima i sveučilištima te profesorima i studentima u tim ustanovama koje neće koristiti softver u komercijalne svrhe. Edukacijske ustanove trebaju biti akreditirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Edukacijske licence odnose se isključivo na elektronske varijante proizvoda i to samo na pune verzije.

Pravo na edukacijski popust za licence za ABBYY FineReader imaju:

  • fakulteti, škole, visoka učilišta i sveučilišta koji su akreditirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
  • studenti i učenici koji pohađaju te ustanove
  • profesori, asistenti i nastavnici koji predaju u tim ustanovama

Osim klasičnih edukacijskih licenci, u ponudi imamo i jedogodišnje Campus licence za sveučilišta i škole. Kontaktirajte nas za više detalja.