…na Sveučilištu Sjever, uspješno smo završili obradu studentske ankete za zimski semestar akademske godine 2011./2012., korištenjem FlexiCapture 10 programskog paketa. Zadovoljni smo što smo u velikoj mjeri uspjeli automatizirati ovaj proces i time bitno smanjili vrijeme obrade i eventualne pogreške pri obradi. Postupak anketiranja studenata je izrazito opsežan proces… Unutar 14 dana sve smo papirnate obrasce preveli u digitalni oblik scanniranjem (1 sec po obrascu), scannirane pdf obrasce uveli u FlexiCapture 10 i proveli raspoznavanje odgovora, proveli grupnu i pojedinačnu verifikaciju odgovora te pohranili raspoznate odgovore u zasebne Word i Excel datoteke za daljnju obradu. Moram naglasiti kako je ovo pilot rješenje za obradu papirnatih obrazaca nadmašilo naša očekivanja po brzini, pouzdanosti i jednostavnosti korištenja te ćemo slična rješenja ubuduće koristiti i za provedbu pismenih ispita, obradu obrazaca u studentskoj referadi i sl.

dr. sc. Vlado Tropša, Sveučilište Sjever