Jednostavan unos tlocrta
Unos kompleksnih tlocrta u željenom mjerilu je podržan rasterom, pomoćnim linijama i numeričkim unosom u više koordinatnih sustava. Zidovi se direktno kreiraju kao 3D modeli i automatski povezuju. Nakon zatvaranja prostorije zidovima, ArCon proračunava i ispisuje površinu poda. Moguće su izvedbe kružnih zidova, kao i zaobljivanje ugla zgrade u zadanom polumjeru. Prozori ili vrata mogu se birati iz ponuđene kolekcije, a prozorske konstrukcije je moguće detaljno konstruirati i spremiti kao model za iduće korištenje.
Prilikom ugrađivanja prozora i vrata potrebni otvori u zidu bit će kreirani automatski. Pojedine elemente građevine ili grupe elemenata moguće je označiti, izdvojiti, premjestiti, kopirati, promijeniti im karakteristike, što projektantu pruža mogućnost stvaralačke slobode, kao i prilagodljivost rješenja željama investitora . Pomoću Asistenta za tlocrte/projekte koji od tipskih rješenja integriranih u ArCon prema zadanim dimenzijama stvara modele stanova, samostojećih, dvojnih ili zgrada u nizu, moguće je kreirati idejno rješenje u nekoliko minuta i zatim ga dalje mijenjati prema potrebi.

 

Konstrukcijski i dizajnerski mod
U prvim verzijama ArCona unos elemenata građevine bio je strogo podijeljen na konstrukcijski mod – crtanje zidova, vrata, prozora, stubišta… i dizajnerski mod – unutarnje uređenje i finalna obrade zgrade, u kasnijim verzijama težilo se interakciji između ta dva pristupa pa je u verziji 6.0 omogućen 3D prikaz zgrade prilikom 2D unosa elemenata, kao i označavanje i pomicanje predmeta unutarnjeg uređenja prilikom korigiranja tlocrta.

Presjeci i pogledi
U konstrukcijskom prikazu može se definirati neograničen broj horizontalnih, vertikalnih i dijagonalnih presjeka. Svaka izmjena u tlocrtu automatski se preslikava u presjeke i poglede, čime je projektantu omogućena potpuna kontrola nad projektom i lakše izbjegavanje grešaka. Presjeci kreirani u konstrukcijskom prikazu mogu biti vidljivi i u dizajnerskom, time je ostvaren jednostavan pogled u unutrašnjost zgrade.

Projektiranje katova
ArCon omogućava jednostavno projektiranje većeg broja katova, od podruma do potkrovlja; pojedini katovi se mogu izdvojiti iz konstrukcije ili kopirati kao nova etaža sa svim ili izabranim elementima tlocrta. Nakon kopiranja kata, pojedine elemente je moguće mijenjati, brisati i prilagođavati novim uvjetima.

 

Automatsko konstruiranje stubišta
Konstruiranje masivnih ili drvenih stubišta sa pripadajućom ogradom provodi se automatski. Ovisno o izabranom tipu stubišta (jednokrako, dvokrako, zavojito , poluzavojito , spiralno, segmentno, poligonalno…) i zadanoj visini etaže, ArCon prema pravilu dimenzioniranja izračunava optimalne parametre stubište – širinu i visinu gazišta, kao i broj stuba. Bilo koju od ponuđenih karakteristika stubišta moguće je naknadno izmijeniti.

 

Automatsko konstruiranje krovišta
Izborom predefinirane krovne konstrukcije (jednostrešne, dvostrešne, višestrešne, mansarde, bačvastog krova…) moguće je direktno unijeti jednostavan krov na zadanu etažu te mijenjati sve parametre krova, od nagiba krovnih ploha do dimenzija krovne građe.
Za složenije oblike krova postoji opcija za slobodnu krovnu konstrukciju koja nam omogućava mijenjanje parametara svake
pojedine krovne plohe. Kombinacijom kosih ploha i zabata možemo konstruirati krovište sukladno našoj ideji, te vizualno provjeriti utjecaj pojedine vrste krova na oblikovanje potkrovnog prostora.
Krovna konstrukcija zgrade u ArConu automatski izrezuje zid etaže na kojoj smo definirali krov.
Za potrebe iskaza materijala i troškovnika ArCon proračunava potrebnu količinu krovne građe i pokrova.
Nakon oblikovanja krovne konstrukcije, moguć je unos više tipova krovnih kućica, terasa, krovnih prozora, photovoltaik elemenata i termo kolektora.

 

Dizajner podesta i ploča
Posebno korisni ArConovi alati – Dizajner podesta – u konstrukcijskom prikazu i – Dizajner ploča – u dizajnerskom prikazu omogućavaju korisniku kreiranje poligonalnih trodimenzionalnih elemenata za razne svrhe: definiranje međuetaža, balkona, oblikovanje pojedinih elemenata namještaja… Njihovim kombiniranjem, rotiranjem, skaliranjem i kopiranjem korisnik na jednostavan način može generirati željeni 3D objekt i spremiti ga za korištenje u drugim projektima.

Modeliranje terena
Teren možemo tlocrtno odrediti proizvoljnim poligonom ili predefiniranim modelima terena i pojedinim točkama dodijeliti visinsku kotu, te na taj način oblikovati padove i neravnine. Nakon oblikovanja terena, pojedinim područjima dodjeljujemo različite teksture i na taj način projektiramo terase, putove , vrtove, travnjake, staze i druge elemente okoliša.

Natpisi, kote i ispis
Pojedino, lančano i automatsko kotiranje tlocrta u zadanom mjerilu omogućava brzu tehničku obradu crteža.
Arhitektonski prikaz pojedinih katova sadrži opcije za automatski ispis kote prozora, vrata i parapeta, kao i dimenzije stubišta.
Ispis tlocrta pojedinog kata prilagođen je zadanom mjerilu, uključujući okvir i sastavnice. Tlocrti, pogledi i slike mogu biti povezani u Microsoft Wordu za izradu ekspertiza i prodajnih dokumenata.

Detaljne informacije o prostorijama / proračun površina i volumena
Informacije o prostorijama se nalaze u tekstualnoj datoteci s oznakama prostorije, informacijskim tekstom i automatski proračunatim podacima kao što su npr. površina prostorije, volumen, opseg, površina zida. Lista svih prostorija, po želji i s popisom namještaja, može se kreirati kao RTF format i proslijediti u MS Word. Format i opseg iskaza definira sam korisnik.

2D editor
U konstrukcijskom modu mogu se pomoću 2D editora crtati jednostavniji 2D crteži (kao dodatak ArConovom tlocrtu ili presjeku), detalji nacrta ili planovi instalacija.

3D vizualizacija
Razgledavanje unutarnjih prostorija i okoliša u realnom vremenu ( virtual reality ) po danu i po noći, zumiranje i proizvoljno rotiranje, omogućava stvarni doživljaj prostora. U usporedbi s prijašnjom verzijom (uz korištenje 3D akceleracijskih mogućnosti grafičkih kartica preko DirectX sustava) brzina razgledavanje tijekom kretanja kroz prostor, povećana je do 20 puta, uz jednostavnu promjenu pozicije promatrača, pomicanje objekata i realni prikaz sjene.

 

Interijer
ArConov katalog sadrži preko 3000 objekata, tekstura i materijala za kreiranje prizora, a moguće ga je proširiti dodatnim katalozima, samostalno izrađenim objektima i teksturama ili objektima i teksturama sa mnogobrojnih specijaliziranih web stranica.ArCon može prikazati i pokretne (animirane) objekte za potrebe prikaza virtualnog prolaska kroz zgradu.

Planer površinskih obloga / polaganje ploča
mogućnost detaljnog obrađivanja površina zidova, podova i stropova podržana je modulom za polaganja i oblikovanje ploča. Dijeljenjem površine na segmente i dodjeljivanjem r azličitih tekstura, kreiramo željeni izgled plohe.
Simulacija kretanja sunca, postavljanje lampi i fotorealistični prikaz.
Postavljeno vrijeme i geografska pozicija određuje položaj Sunca i Mjeseca, a time i osvjetljenje vizualiziranog objekta.
Fotorealistično simuliranje osvjetljenja s raytracingom (svjetlo, sjene, transparentnost i zrcaljenje) bit će realno proračunato. Podešavanjem pozadine slike izborom boje ili željene fotografije, građevinu smještamo u zamišljeni ili postojeći okoliš i prezentiramo njenu interpolaciju.

ArCon i cLines
Kako u konstrukcijskom tako i u dizajnerskom prikazu, moguće je eksportirati ArCon projekte u 2D CAD program cLines. Time je omogućena vrlo brza izmjena podataka između ArCona i cLinesa, jer se pretvaranjem ArConovog modela zgrade u 2D datoteku, pojedini elementi (teren, zidovi, prozori i vrata, kote, stubišta..), smještaju na unaprijed definirane folije ( layere ) u cLinesu i dalje obrađuju kao 2D elementi.

Učitavanje O2C objekata
Objekti u O2C formatu (npr. učitani direktno iz Interneta ili kreirani pomoću ArConovog dodatnog modula za O2C objekte) mogu u dizajnerskom prikazu u ArCon pretraživaču biti direktno birani i pomoću metode Vuci & Ispusti postavljeni u projekt. Na Internetu postoji mnogo web stranica koje sadrže O2C objekte, a obzirom da je broj korisnika ArCona u stalnom porastu, svakim danom je sve više objekata koji su dostupni na Internetu i kojima pojedine tvrtke reklamiraju svoje proizvode.

Unos 2D DXF, DWG i HPGL datoteka
2D DXF, DWG i HPGL i crteže možemo u ArConu postaviti kao folije u pozadini tlocrta i koristiti ih kao podlogu za generiranje tlocrta. Podržan je eksport 2D i 3D DXF i HPGL datoteka za daljnju obradu u drugim CAD programima. Projekt se može eksportirati i u VRML formatu sa svim pripadajućim teksturama i objektima.

Kreiranje video zapisa kao AVI datoteke
pomoću ove funkcije imate mogućnost izrade profesionalnih video filmova vašeg projekta u standardnom Windows formatu.