Lako podesite vremenski raspored za skupnu OCR pretvorbu i nadziranje „nadgledanih“ mapa: koristite Hot Folder za ubrzanje OCR-a i pretvorbe dokumenata u dokumente koji se mogu uređivati i pretražive PDF-ove spremne za digitalno arhiviranje.

Video: Automatska pretvorba dokumenata

Nenadgledana pretvorba uz Hot Folder

Automatska skupna pretvorba

U nekoliko jednostavnih koraka podesite zadatke u Hot Folderu za automatsku pretvorbu dokumenata i oslobodite vrijeme za obavljanje ostalog posla. FineReader 14 može automatski pretvoriti skupove skenova i slika u pretraživi PDF i formate koji se mogu uređivati uključujući Microsoft® Word, Excel®, OpenOffice® Writer ili ostale tekstualne formate. Na primjer, Hot Folder će tražiti sve PDF-ove (na primjer skenirane PDF-ove) u određenoj mapi (uključujući podmape) i pretvoriti ih u pretražive PDF/A dokumente spremne za dugotrajno digitalno arhiviranje. Kad se jednom kreira, Hot Folder može se ponovno upotrijebiti za slične skupove dokumenata.

Kreirajte „nadgledane“ mape

Podesite „nadgledane“ mape na lokalnom ili mrežnom disku, FTP serveru ili mailboxu i svaka datoteka ili skup datoteka koji se stavi u njih. Biti će pretvoren automatski s pre-definiranim postavkama. Hot Folder alat će inicirati procese u intervalima (svake minute, dana, itd.) koje ste definirali. Korištenjem „nadgledanih“ mapa, možete uvelike pojednostaviti skupnu OCR pretvorbu papirnatih dokumenata kad ih skenirate na mrežnom multifunkcionalnom uređaju (MFP).

Vremenski rasporedite pretvorbu

Učinkovitije upravljajte pretvorbom dokumenata: podesite Hot Folder da obradi dokumente u određeno vrijeme – na primjer, poslije radnih sati. To omogućava da vremenski podesite ponavljajuće zadatke da se pokreću na mjesečnoj, tjednoj, dnevnoj bazi ili čak svaki sat.

Nadgledajte privitke u mailboxu

Podesite Hot Folder da automatski obrađuje privitke koji su pristigle e-mailom – kao što su oni poslani od strane multifunkcionalnog uređaja (MFP). Na primjer, možete sve ulazne skenirane papirnate dokumente pretvoriti u pretraživi PDF ili Microsoft Word dokumente koji se mogu uređivati.

Napredne OCR postavke

FineReaderov Hot Folder pruža višestruke postavke za OCR pretvorbu koje vam pomažu da osigurate iznimne rezultate i da organizirate proces na najučinkovitiji način. Možete podesiti OCR jezike, brzinu pretvorbe, opcije za pred-procesiranje slike i spremanje. Na primjer, možete podesiti Hot Folder zadatak da automatski raspoznaje sve ulazne dokumente i sprema rezultate kao „OCR projekt“ za daljnju verifikaciju korištenje FineReader OCR Editora – koji pruža ugrađene alate za verifikaciju i korekciju teksta.

Obrada jednim klikom za česte zadatke

Ubrzajte svakodnevne rutine

Automated Tasks omogućavaju da ubrzate runtine skeniranja i pretvorbe dokumenta. Kreirajte vlastiti automatski zadatak za često korištene zadatke vezane uz dokumente – na primjer, pretvorba dokumenata u pretražive PDF-ove s poboljšanom kvalitetom slike. Možete podesiti izvor slike dokumenta, jezike raspoznavanja, izlazne formate i mape za spremanje i pokrenuti zadatak kad ga trebate. Možete ih također podijeliti s vašim kolegama koji koriste FineReader putem vaše lokalne mreže.